Фигуративно

11:43 ч.


Бих искала да те цитирам,
да мога в чернобяло,
вместо аленочервено.

Бих искала да си метафора,
игра на думи и съзвучие,
но оставаш антитеза.
И ми пречиш.

Бих искала да ти поставя 
удивителна и плътна точка.
А си бледо многоточие.

Защо си несвършено време,
частица ''беше'' 
и надежда ''ще''
вместо ''щеше''?

Все още приказки ти обличам.
Все още приказно те обичам. 

Оставаш ми само в редовете -
на двете
поеми;

За теб създала съм поезия.
И те пренаписвам, 
забравила - 

че думите ми могат да се сменят,
ала краят си остава същият.

You Might Also Like

0 коментара