Стереотипи #6: Дева

10:25 ч.

Дева

Ела по-близо,
опознай я.

Прекоси ѝ пределите,
прегледай детайлите,
които толкова дълго
се старае да скрие.  

Вгледай се отвъд привидното,
потърси искреността ѝ –
зад издигнатите бариери,
зад угрижената храброст.

По-близо.
Наблюдавай.

Колко нежно докосва всяко кокиче,
как отдадено всъщност обича,
как опитва да направи дама,
от неопитно,
невръстно,
момиче. 

Още по-близо.
Постой,
почакай.

Тя познава усърдието;
позволява да надникнеш отвътре.

Ще открехне вратата,
ще вземе палтото от раменете,
ще те почерпи с топли, домашни гофрети,
чаша чай и
усмивката си.

Приветливо ще те разходи из просторите си.
Ще те срещне с всяко свое кътче
ще ти разказва в минало време истории,
с поглед ще пита –  искаш ли бъдеще?

Размишлявай.
Вече трябва да знаеш,
че нищо случайно,
не е чак толкова чисто.

Преди да отговориш –
попитай.

„За кого се стараеш?”

Не мигвай.

Виж как мръщи вежди
в колебание;
как страхът я плаши
с отчаяние.

Прегърни тялото ѝ в ръцете си,
благодари ѝ, че не спира да се опитва.
Отвори ѝ очите, кажи ѝ -
че едва ли ще успее
да направи съвършенство.

Когато заплаче, кажи ѝ,
че докато тя гледа детайлите,
пропуска да види, 
че то отдавна е твърде заето
да носи нейното име.

You Might Also Like

0 коментара