Понякога

10:37 ч.
Иска ми се 
да вървя по неотъпканото.

- да създавам свои светове,
да чертая съдби.

- да се предизвиквам понякога,
да изненадвам и себе си.

Иска ми се 
да не познавам комфортното,
и да ми е неудобно:

- непознато,
- не по мярка;

За да мога да се опозная,
за да позная - 
триумфа.

Зад завоя чакат мечти 
за прегръщане.

И аз чакам да ми се открият.

Ако спра да чакам,
ако се устремя...

Понякога вярвам, 
че мога. 

Друг път - 
често,
наместо
понякога - 

Се страхувам.

You Might Also Like

0 коментара